Onderzoek en innovatie

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie staat centraal in de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED. Door onderzoek en innovatie kan de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij versterken en behouden.
Daarnaast is onderzoek naar diergezondheid van belang, om zo effectief met dreigingen zoals ILT, Coryza en vogelgriep om te gaan. 

Met meer kennis en inzicht kan een pluimveehouder zijn bedrijfsrendement verbeteren en beter inspelen op de (export)markt. Het is daarom van belang dat er gezamenlijk vanuit de sector wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Deze gezamenlijke inzet krijgt vorm in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen

 AVINED is ervan overtuigd dat pluimveehouders zelf betrokken moeten worden bij onderzoek en innovatie. Zij kennen immers de uitdagingen in de sector. Dien daarom zelf uw wens of kennisvraag in voor de Agenda. Als deze vraag past binnen het programma Onderzoek en Innovatie en past binnen het budget, dan neemt AVINED uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.

kennisvraag.png

 

In opdracht van de pluimveesector en het ministerie van LNV voerden de Universiteit van Utrecht (UU) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een inventarisatie uit naar de belangrijkste risicofactore

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de onderzoeksagenda.

Door de Onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector kunnen ondernemers in de sector hun krachten bundelen om hun concurrentiepositie te versterken. In deze agenda staan onderwerpen die belangrijk zijn voor de Nederlandse pluimveesector.

De besturen van OVONED en PLUIMNED stellen elk jaar de belangrijkste onderwerpen voor onderzoek vast. Daarnaast stellen de besturen op basis van onderwerpen het budget vast en daarmee de onderzoeksbijdrage van dat jaar.