Nieuwsbrief IKB PSB (02-2020)

ADR-jaarverslag niet nodig? Hoe toon ik dat bij de controle aan?

In 2019 bent u via onze nieuwsbrief geïnformeerd over de mogelijkheden voor vrijstelling op het opstellen van een ADR-jaarverslag. De verplichting om een ADR-jaarverslag op te stellen geldt voor de PSB-activiteiten: plaagdierbeheersing, ontsmetten en reinigen.

Tijdens de IKB PSB-controle wordt getoetst of uw bedrijf over een actueel ADR-jaarverslag beschikt. Het kan zo zijn dat er geen verplichting is om over een ADR-jaarverslag te beschikken, omdat de vrijstellingsregeling ADR van toepassing is.

Is dit het geval? Dan hoeft u niet in het bezit te zijn van een ADR-jaarverslag. Wel is het van belang dat u een onafhankelijk veiligheidsadviseur laat vastleggen dat u inderdaad onder de vrijstellingsregeling ADR valt en een ADR-jaarverslag niet noodzakelijk is.
 

De ZZP’er werkt veilig en gezond met een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Een RI&E is een wettelijke verplichting. IKB PSB kiest ervoor om dit ook te verplichten voor bedrijven zonder personeel (ZZP’ers). Ook voor die bedrijven is het essentieel om risico’s in beeld te brengen.

Wist u dat: een ZZP-er wordt gezien als werkgever wanneer hij/zij mensen in dienst neemt en/of gebruik gemaakt van stagiaires en/of uitzendkrachten. Ook geldt de RI&E verplichting als een ZZP-er een andere ZZP-er inhuurt en gezag uitoefent over de werkzaamheden van de ingehuurde ZZP-er.

Ook als de bovengenoemde situatie zich niet voordoet, heeft een RI&E meerwaarde. Naast dat u hiermee de veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf in beeld krijgt, helpt het u te voldoen aan de andere verplichtingen die zijn opgenomen in de Arbowet en het Arbobesluit die wel voor u van toepassing zijn.

 

Het opstellen van een RI&E is niet moeilijk en bestaat uit de onderstaande stappen:

Stap 1:                  Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?
                             Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.

Stap 2:                  Evaluatie: Hoe groot is het risico?
                             Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.

Stap 3:                  Plan van aanpak: Welke maatregelen?
                             Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.

Stap 4:                  Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of arbodeskundige.
                             (deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
                             Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.

Stap 5:                  Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
                             Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

 

We hebben verschillende handige websites voor u op een rij gezet.

http://www.rie.nl/faqs/zzp-ers/

https://www.stigas.nl/diensten/risico-inventarisatie-en-evaluatie/

https://veiligwerkenzelfstandigen.stigas.nl/

https://agroarbo.nl/sector/pluimveehouderij/

 

Wat kan en doet het Meldpunt IKB met uw melding

Opvallende zaken, of (vermoedens van) onjuist of afwijkend handelen kunt u (anoniem) melden via het Meldpunt IKB. U kunt een melding doorgeven via ons meldformulier.

Wij proberen altijd gehoor te geven aan uw melding. Het succes hiervan is echter wel afhankelijk van hoe concreet de melding is die u doet. Meldingen over specifieke situaties waarbij u details noemt over het voorval zijn beter op te pakken dan algemene meldingen of signalen. Bij dit laatste is het voor ons zeer lastig gericht actie te kunnen ondernemen.

In het meldformulier is een optie opgenomen waar u kunt aangeven graag op te hoogte te worden gehouden over de afhandeling van de melding of ook bereikbaar bent voor ons om extra informatie toe te voegen aan de melding. Dit laatste kan het verschil betekenen of wij wel of niet de mogelijkheid hebben een vervolg te geven aan uw melding.

 

Facturatie deelnemersbijdrage 2020

Begin 2020 bent u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de hoogte van de deelnemersbijdrage IKB PSB. De deelnemersbijdrage wordt binnenkort gefactureerd en bedraagt €750,-.

Met de inning van de deelnemersbijdrage kan IKB PSB verder werken aan de versterking van het kwaliteitssysteem. U kunt hier lezen op welke thema’s IKB PSB is en wordt versterkt.