Hoe worden onderzoeken geselecteerd?

Elk jaar stelt de besturen van OVONED en PLUIMNED de belangrijkste onderwerpen voor het onderzoek vast. Deze onderwerpen moeten passen in het vastgestelde programma. Vervolgens stellen de besturen het budget vast en daarmee de onderzoeksbijdrage voor dat jaar. Hierbij gelden de volgende stappen:

1) De adviescommissie praktijkonderzoek en de adviescommissie pluimveegezondheidszorg van AVINED inventariseren de wensen en kennisvragen bij de dragende organisaties (LTO/NOP, NVP, ANEVEI, NEPLUVI, COBK). Deze worden ingebracht tijdens ledenbijeenkomsten en vergaderingen van deze organisaties, komen voort uit bijeenkomsten van ketendeelnemers of worden ingediend door een ondernemer als wens of kennisvraag.

2) De commissies bespreken de ontvangen wensen en kennisvragen. Alle geledingen in de pluimveesector zijn in deze commissies vertegenwoordigd. De commissies beoordelen de voorstellen onder andere op relevantie en het beschikbare budget. De commissies stellen daarna een advies op richting het OVONED en PLUIMNED bestuur.

3) De besturen van OVONED en PLUIMNED besluiten over de adviezen. Het bestuur bepaalt het budget en stelt de hoogte van de bijbehorende onderzoeksbijdrage vast.

 

avv.png