Veelgestelde vragen Onderzoek en Innovatie

Wat is het nut van de Onderzoeksagenda?
De Agenda maakt collectief onderzoek mogelijk, waaruit praktische kennis voortvloeit. Onderwerpen zoals diergezondheid en milieu emissies zijn vraagstukken waarvoor meerjarig en kostbaar onderzoek nodig is. Dit is door individuele ondernemers vaak moeilijk te financieren. De agenda geeft ondernemers ook de mogelijkheid om knelpunten aan te dragen waar onderzoek naar gedaan moet worden. Dit kan door een kennisvraag in te dienen. Daarnaast is onderzoek en innovatie nodig om de pluimveehouderij in Nederland competitief te houden en duurzaam te maken.

Waarom moet iedere ondernemer meebetalen?
Het onderzoek in de Onderzoeksagenda is van belang is voor de gehele pluimveesector. Collectief onderzoek is alleen collectief als iedereen bijdraagt. Resultaten komen beschikbaar voor iedereen in de sector. Zo worden er regelmatig artikelen geplaatst in de vakmedia over onderzoeksresultaten en vindt u meer informatie over de voortgang en resultaten van het onderzoek op de website.
De verplichting om bij te dragen aan de onderzoeksagenda komt voort uit de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het ministerie van LNV en vastlegging van de verplichting door LTO/NOP, NVP, COBK en ANEVEI.

Is het bijdragen aan de onderzoeksagenda verplicht?
Ja, u bent verplicht om mee te betalen. Dit komt voort uit de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het ministerie van LNV en vastlegging van de verplichting door LTO/NOP, NVP, COBK en ANEVEI.

Hoe wordt mijn onderzoeksbijdrage berekend?
Wanneer u koppels opzet in een kalenderjaar, betaalt u een vaste bijdrage. Daarbovenop betaalt u een tarief per opgezet dier of ingelegd ei. Meer informatie over het berekenen van uw onderzoeksbijdrage vindt u hier.
Op de factuur worden de koppels vermeld die opgezet zijn in de periode die u bovenaan de factuur kunt vinden. Er worden enkel de koppels genoemd die definitief zijn vastgelegd in Mijn AVINED. Definitieve vastlegging vindt plaats 30 dagen na de boekdatum. De boekdatum is de datum waarop u een aanvoer, overplaatsing of afvoer meldt in KIP.

Lees verder